Allalaetav juhend PDF

Korraldajad

Mustvee Vallavalitsus ja Jõgevamaa Spordiliit Kalju.

Koostööpartnerid: Mustvee Haldus OÜ, Eesti Punane Rist, Politsei- ja Piirivalveamet,  Mustvee Spordikeskus

Korraldus

Kalevipoja VIII Uisumaratoni korraldatakse vastavalt käesolevale juhendile ja programmile ning korralduskomitee otsustele.

Aeg ja koht
Kalevipoja VIII Uisumaraton toimub laupäeval 25.märtsil 2023.a Peipsi järvel, stardi- ja finišipaigaga Mustvees (Jõgevamaa).

15 km start 10.00
6 km start 11.30
Tervisematk 12.30-14.00

Tervisematkal ei selgitata paremusjärjestust ja ei fikseerita aegu.

Raja teeninduspunktid
Võisteldakse 3 km ringil, finišis supp, tee ja leib. Pealtvaatajad võivad ulatada osalejatele distantsi läbimise jooksul raja ääres seistes joogipudeleid. Rajal ei ole korraldajate poolt tagatud läbivat joogipunkti.

Ajalimiidid
Rada suletakse kell 14.00.

Osavõtjad
Võistleja saab osaleda ühel võistlusdistantsil.
15 km distantsil võivad osaleda kõik 2011.a ja varem sündinud uisuhuvilised, kes on piisavalt treenitud valitud distantsi läbimiseks.
Täiskasvanud vastutavad oma tervisliku seisundi eest ise. Laste tervisliku seisundi eest vastutab treener või lapsevanem.
NB! Kui võistlusdistantsil soovib osaleda noorem kui 2011.a. sündinud, siis ainult lapsevanema vastutusel.

Vanusegrupid                                              

15 km distants
Neiud, noormehed      2006 – 2011              
Naised ja mehed         1988 – 2005
Naised ja mehed         1974 – 1987*
Naised ja mehed         …..  – 1973

6 km distants
Neiud, noormehed      2006 – 2011                 
Naised ja mehed         1988 – 2005
Naised ja mehed         1974 – 1987
Naised ja mehed         ……..  – 1973

Osavõtjate registreerimine
Internetis aadressil www.uisumaraton.ee
Registreerimine kohapeal 25.03.2023, alates kell 9.00.

Majandamine

Osavõtumaksud

 

kuni 22.03.2023

kohapeal

15 km distants

10 eurot

15 eurot

6 km distants

5 eurot

10 eurot

Tervisematk

TASUTA

TASUTA

 

Registreerides uisumaratonile veebis, saadetakse Teie sisestatud e-posti aadressile tasumiseks arve. Tasumisel märkida Uisumaraton 2023.

Mustvee Vallavalitsus
Arvelduskontod: 
IBAN: EE682200001120234218 (Swedbank)

Kohapeal registreerimine lõpeb 15 minutit enne vastava distantsi starti ja tervisematkale kuni 12.30-ni.
Osavõtust loobumisel osavõtumaksu ei tagastata. Uisumaratoni ära jäämisel korraldajatest mitteolenevatel põhjustel osavõtumaksu ei tagastata, kuid korralduskomitee võib teha teistsuguse otsuse.
Stardimaterjalide väljastamine toimub võistluspäeval kella 9.00-12.30-ni.

Osavõtjale kindlustatakse

  • 15 km ja 6 km distantsi parimal viisil olemasolevates tingimustes hooldatud uisurada, ajavõtt, osavõtu number ja ajavõtukiip (Kiibi kaotamisel/mittetagastamisel esitab võistluse korraldaja kaotatud/mittetagastatud kiibi eest osalejale arve summas 70,00€.), tulemus protokollis, osavõtumedal, autasustamine ja vajadusel arstiabi rajal ning sadamahoones.
  • Tervisematkal, parimal viisil olemasolevates tingimustes hooldatud matkarada, teenindus, osavõtumedal, vajadusel arstiabi raja ulatuses ja sadamahoones.

Tulemused
Avaldatakse jooksvalt esialgsete mitteametlike tulemustena finišipaigas infotahvlil ja ametlike tulemustena Mustvee Uisumaratoni kodulehel www.uisumaraton.ee, https://timesport.ee/, Mustvee Spordikeskuse ja Jõgevamaa Spordiliit Kalju kodulehtedel.

Autasustamine
Autasustatakse 15 km ja 6 km distantside vanuseklasside kolme paremat medalitega. Võitjaid autasustatakse auhindadega.

Meditsiinilne abi
Rajal ja finišis osutavad abivajajatele teenust kvalifitseeritud meditsiinitöötajad Eesti Punasest Ristist. Märgates rajal hädasolijat, palume osalejatel teatada sellest rajal liikuvatele meditsiinitöötajatele (eraldusmärkidega) või hädaabi numbril 112.

Muud
Korraldajatest mitteolenevatel põhjustel võivad korraldajad uisurada muuta, lühendada või võistlus ära jätta. Sellekohane otsus tehakse hiljemalt 22.märtsil 2023, millest antakse teada massiteabevahendite kaudu. Korralduskomiteel on õigus erandkorras osavõtjate turvalisuse tagamiseks teha muudatusi kuni 1 tund enne starti.
Juhendis käsitlemata juhud lahendatakse korralduskomitee poolt jooksvalt kohapeal.
Võistlusprotokollid, pildid ja videod on avalikud, korraldajal on õigus teha maratonist otseülekannet ja hiljem avaldada salvestist uisumaratonist.

Korraldustoimkond:

Esimees – Kalev Karu                      5054944                     

Peakorraldaja – Laidi Zalekešina     55650811

Peakohtunik – Roman Mitt              53485831

Peasekretär – Janek Romanovitš      5186790

Rajameister – Sergei Uleksin           5055061